Västerbotten site-visit

Wizyta studyjna w szwedzkim regionie Västerbotten objęła system rozwijany w ramach projektu Agnes, którego koordynatorem jest Umeå University, alarm oparty o lokalizację GPS oraz rozwiązanie Check-up Bag.

Prezentacja projektu Agnes rozpoczęła się od obserwacji sesji z grupą końcowych użytkowników systemu (seniorów), którym zaprezentowano jego nowy element. Po sesji z użytkownikami końcowymi, przedstawiono kilka z opracowanych w ramach projektu aplikacji. Drugim zaprezentowanym rozwiązaniem był system alarmu opartego o lokalizację GPS. Rozwiązanie to jest usługą powiązaną z urządzeniami mobilnymi  - bądź specjalnie zaprojektowanymi, bądź telefonami komórkowymi z wbudowanym modułem GPS – która umożliwia lokalizację osób pozostających pod opieką rodziny, w szczególności w przypadku osób cierpiących na problemy z pamięcią. Z kolei Check-up bag to produkt zaprojektowany w formie plecaka zawierający zestaw niezbędnych urządzeń umożliwiających przeprowadzenie podstawowych badań sprawdzających stan zdrowia. Zestaw ten przydanty jest w szczególności w terenach słabo zaludnionych.