Wizyta studyjna w Retamancosi

Wykorzystując okazję stworzoną przez warsztaty programu Creator organizowane w Oviedo (Asturia) 27 października, partnerzy pod-projektu Silhouette odwiedzili Powiat Cidra. Od 2009 roku powiat ten jest zaangażowany w pilotażową inicjatywę pod nazwą Retemancosi-Telegea, wspieraną między innymi przez samorząd Asturii i Ministra Przemysłu Hiszpanii. Projekt skupia się na opracowaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i usług mających za cel poprawę społecznych i zdrowotnych warunków życia niesamodzielnych osób starszych pozostających w domach. Stosuje się zaawansowane technologie teleinformatyczne, aby wspomóc usługi opiekuńcze oraz dostarczyć system koordynacji i zarządzania szeregiem takich usług z jednego miejsca - „Centrum Koordynacji i Monitoringu” (CKM). System bazuje na zintegrowanym monitorowaniu zdrowia oraz jakości życia.

W trakcie wizyty grupa robocza Silhouette zapoznała się z koncepcją ‘sieci telewspomagania’ budowaną przez lokalną administrację ………………………….. Dyskusja z kierownictwem projektu Retamancosi i liderami samorządowymi pozwoliła na uzyskanie ciekawych informacji związanych z podejściem  zastosowanym przy tworzeniu sieci. Następnie przedstawiciele Silhouette mieli możliwość zobaczyć telesesję pracownika opieki. Partnerzy zaproszeni zostali do odbycia krótkiej rozmowy z użytkowniczką, z jaką współpracowała opiekunka w trakcie sesji.