Poznańskie warsztaty dobrych praktyk

W dn. 27 marca br. w siedzibie PCSS, odbyły się  Warsztatach Dobrych Praktyk, w których wzięli udział przedstawiciele instytucji wspierających seniorów i zajmujących się polityką społeczną. Warsztaty składały się z trzech sesji tematycznych. Pierwsza z nich poświęcona była prezentacji programu CREATOR, pod-projektu SILHOUETTE oraz wielkopolskich praktyk wykorzystania TIK we wspomaganiu seniorów. „Europejskie praktyki wykorzystywania technologii teleinformatycznych do wspomagania osób starszych” były tematem drugiej sesji warsztatów. Podczas jej trwania  „dobre praktyki” z poszczególnych regionów Europy, uczestniczących w projekcie. Ostatnia sesja zorientowana była na podsumowanie i dyskusję na temat międzyregionalnej wymiany rozwiązań, produktów i usług. Uczestnicy wspólnie próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące rodzaju współpracy, roli poszczególnych regionów w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów i usług opartych na technologiach teleinformatycznych, a także o ewentualnych narzędziach ułatwiających kontynuację działań podjętych przez projekt.