VI Warsztat mini-programu CREATOR

Warsztaty zorganizowane w fińskim mieście Hämeenlinna skupiły się na analizę strategicznych działań i zmian polityki społecznej w regionach uczestniczących w programie CREATOR. Regionalne podsumowania posłużyły jako tło dla dyskusji nad rekomendacjami dla przyszłych polityk i instrumentami wymaganymi do wprowadzenia ich w życie. Mini-program CREATOR zamierza wykorzystać wyniki tych dyskusji do opracowania strategicznych rekomendacji dla Unii Europejskiej i poszczególnych regionów.

Tradycyjnie pierwszy dzień warsztatów poświecony był spotkaniom wewnętrznym podprojektów. Partnerzy projektu SILHOUETTE przedyskutowali dotychczas osiągnięte wyniki, przyjęli plan pracy na pozostały czas realizacji projektu oraz rozpoczęli przygotowania końcowego rezultatu projektu – Wspólnego Planu Działań.