Ankieta

Szanowni Państwo,

          celem niniejszej ankiety jest zbadanie poziomu wspierania aktywności osób starszych opartego o technologie teleinformatyczne (ICT) oraz elektroniczne usługi przez jednostki podległe samorządom województwa wielkopolskiego: MGOPS/OPS/GOPS/MOPS/MOPR/PCPR/ROPS. Badanie to ma dostarczyć informacji o postępach w zakresie stosowania technologii teleinformatycznych i elektronicznych usług wspierania aktywności osób starszych powyżej 65 roku życia, poprzez poprawienie komunikacji, mobilności oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego. Zostanie również przeprowadzona analiza tych jednostek pod względem kapitału ludzkiego odgrywającego znaczącą rolę w kształtowaniu polityki społecznej i proinnowacyjnej, umożliwiającej rozwój nowych usług dla osób starszych.

 

GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Ankieta dla jednostek opieki społecznej MGOPS/OPS/GOPS/MOPS/MOPR/PCPR/ROPS - format doc (Open Office/MS Office)

List od PCSS

List od ROPS


 

Szanowni Państwo,

          celem niniejszej ankiety jest zbadanie poziomu wspierania aktywności osób starszych opartego o technologie teleinformatyczne (ICT) oraz elektroniczne usługi przez jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego. Badanie to ma dostarczyć informacje o realizowanych i planowanych strategiach, programach, a także postępach w zakresie stosowania technologii teleinformatycznych i elektronicznych usług wspierających aktywność osób starszych powyżej 65 roku życia, poprzez poprawienie komunikacji, mobilności oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego. Zostanie również przeprowadzona analiza tych jednostek pod względem kapitału ludzkiego odgrywającego znaczącą rolę w kształtowaniu polityki społecznej i zdrowotnej, umożliwiającej rozwój nowych usług dla osób starszych.

Ankieta dla jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego - format doc (Open Office/MS Office)

List od PCSS

List od ROPS

 

 

Prosimy o zwrot ankiet  do 31 sierpnia 2011 roku drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

e-mail: ankieta@silhouette-project.eu

 

Osoby kontaktowe:
Izabela Andrzejewska, tel. (61) 856-73-36  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
andrzejewska@rops-wielkopolska.poznan.pl
Adam Minkowski, tel. (61) 858-21-56
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ankieta@silhouette-project.eu