Diagnoza potrzeb osób starszych w województwie wielkopolskim w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych dla wsparcia ich aktywności

 

Szanowni Państwo,

celem niniejszej ankiety jest zbadanie potrzeb osób starszych w zakresie postrzegania możliwości wykorzystania technologii teleinformatycznych (ICT) do wspierania aktywnego, zdrowego i społecznego stylu życia. Badanie to dotyczy dwóch grup: osób starszych w przedziale wiekowym 65-75 oraz powyżej 75 lat. Wyniki przeprowadzonego badania w Wielkopolsce będą następnie porównane w raporcie z wynikami badań pozostałych  sześciu  europejskich regionów uczestniczących w projekcie Silhouette: Północne Węgry, Häme (Finlandia), Västerbotten (Szwecja),  Asturia (Hiszpania), Lotaryngia (Francja) i  Brescia (Włochy). Projekt Silhouette, którego Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest koordynatorem ma na celu identyfikację i współdzielenie praktyk, wiedzy oraz  innowacyjnych narzędzi ułatwiających szeroką adaptację rozwiązań opartych o technologie teleinformatyczne, które w przyszłości mogą umożliwiać seniorom podniesienie jakości życia.

 

Kwestionariusz ankiet do pobrania

 

Prosimy o zwrot ankiet  do 15 października 2011 roku drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres:

 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 79a, 61-704 Poznań,  e-mail: ankieta@silhouette-project.eu

 

Osoba kontaktowa:

Adam Minkowski, tel. (61) 858-21-56

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu

e-mail: minkowski@man.poznan.pl